B - Badminton - afdelingsbestyrelsen

Aktiviteter

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter

Trænere

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler

Spillere

Christian Touborg
Claus Bredahl Sørensen
Hanne Pihl
Helle Johansen
Kasper Larsen
Valdemar Munk Larsen